Kokcidioza postihuje střevo kuřete nebo slepice. Je to velice častá a nakažlivá nemoc. Akutní průběh může v chovu způsobit úhyn, a samozřejmě sníží snášku.
 
Nákaza může mít vliv na rychlost růstu mladých slepiček a začátek snášky.
 
Původcem je parazitický jednobuněčný prvok kokcidie. Od nakažený slepice se nemůže nakazit jiné zvíře než jen další slepice. Protože tento prvok je hostitelsky specifický. Tyto jednobuněčný prvoci cizopasí uvnitř buněk. A aby to bylo ještě složitější slepici může napadnout sedm druhů kokcidii.
 
Kokcidie potřebuje k množení buňku střevní sliznice.Prvok označovaný jako merozoit vnikne do buňky kde se množí a nakonec buňku zničí. Tím se do okolí buňky dostanou desítky až stovky dalších nenasytných prvoků. Ti napadají a ničí stejně popsaným způsobem další buňky. Toto množení může střevo slepic úplně zničit. V poslední generaci merezoitů se ve střevě vyvine infekční spora, které se říká oocysta. Tato oocysta odchází společně s trusem ven. Na vzduchu během 48 hod dozraje a v sobě obsahuje 8.prvoků. Jestliže slepice pozře tuto oocystu, stává se dalším hostitelem, a koloběh onemocnění se opakuje.
 
 
Jednotlivé druhy kokcidií se nazývají: 
                                                                                  Eimeria tenella
                                                                                  Eimeria acervulina
                                                                                  Eimeria maxim
                                                                                  Eimeria mitis
                                                                                  Eimeria brunetti
                                                                                  Eimeria praecox
                                                                                  Eimeria necatrix
 
Projevy onemocnění mohou být nečepýřené peří, nechutenství, ,,smutek“ slepičky jsou jakoby ospalé, žízeň, v trusu příměs krve, úhyn.Aby to však bylo ještě složitější tak jestli vidíme tyto příznaky NEMUSÍ SE JEDNAT O KOKCIDIOZU. stejně tak se může projevit prochlazení, krmivářské chyby, zánět střev způsobený žluklým krmením, plíseň v krmení, katar střev, Krvavý průjem též může způsobit nedostatek vitamínu K a E.
 

Rizikové faktory

 
V prostředí kde žijí slepičky různého stáří je v prostředí více zárodků kokcidií. Kokcidiozu dokáže nastartovat stres, špatná hygiena v kurníku, podchlazení či přehřátí, závadné krmení.
Kuřata která žijí v přítomnosti kokcidii si časem vytvoří imunitu. Dospělé slepice jsou proti kokcidioze odolné a nemoc u nich probíhá skrytě nebo vůbec.Ale tato odolnost je jen proti druhům kokcidií , se kterými se slepice již dříve setkaly.
Při smíchání slepic různého původu a stáří může onemocnění propuknout. Velmi často může onemocnět zakoupená ,,vynesená“ slepička. V odchovech dostávala společně s krmením antikokcidika. Takže nemá imunitu. Poté v chovu v kleci se pro změnu nemohla nakazit,protože nepřicházela do styku s trusem tedy oocystami. Jestliže pak takovou slepičku pustíme do výběhu, kde jsou zárodky kokcidii-samozřejmě takováto slepička nemá žádnou obranu.
Jediným průkazným vyšetřením na kokcidiózu je pitva.
Léčba kokcidiozy je za pomoci sulfanomidů podávaných v napájení. Sulfanomidy mají tu výhodu , že mají antibiotické působení. To znamená že mohou tlumit bakteriální infekci na poškozené střevní sliznici.
Než složitě a draze léčit nemocné hejno, je lepší dělat veškerá často velmi podceňovaná preventivní opatření. Suchá podestýlka, čistá voda, dostatek vody po celých 24 hod, kvalitní krmení, dostatek bílkoviny, vitamín A, K, E a selen. Nepřecpávat kurník, čistá krmítka a napáječky dané do takové výšky, aby nedocházelo k znečistění trusem. Časté čistění kurníku a výměna podestýlky.
Přírodní antibiotika. Některé přírodní látky mají částečný účinek proti kokcidiím. Např. pelyněk, echinacea, kurkuma, oregano. Střevní sliznici dokáže chránit lněné semínko či pšeničné otruby. Ale nejjednodušší prevencí kterou by měl dodržovat každý chovatel je 2x týdně okyselovat vodu v napáječkách jablečným octem či přípravkem s názvem Acidomid pro drůbež.
 
Přírodní antikokcidika po rozvinutí nemoci NEPOMOHOU! 
 
Slepičky lze též vakcinovat. Vakcinuje se hned po vylíhnutí látkou s názvem Livacox. 
 
Livacox T chrání před Eimeria acervulina
                                   Eimeria tenella
                                   Eimeria maxima
Livacox Q chrání před: Eimeria acervulina
                                    Eimeria tenella
                                    Eimeria maxima
                                    Eimeria necatrix
 
 
Naše farma všechny slepičky nechává vakcinovat přípravkem Livacox Q