Pelichání je každoročně se opakující jev .Každá slepička postupně shazuje peří, tak aby jí mohlo narůst nové. Přepelichání trvá 1-2 měsíce. V tomto čase se snižuje snáška. V konečné fázi přepelichání slepička přestane nést úplně. A to z důvodu že veškerou svou energii spotřebuje na tvorbu nového peří. Jestliže je slepička v dobré tělesné kondici ,je přepeření vcelku rychlé. Z důvodů velké energetické zátěže, je vhodné v tomto období slepičky krmit směsí N. V době přepeřování dochází i k vyblednutí hřebene a laloků.